Dlaczego warto z nami współpracować?

Firma Profeskasa S.A. powstała, aby umożliwić Państwu kontynuację działalności w najprostszej formule prawnej –jako agent instytucji płatniczej. Jest to najkorzystniejsza forma dla prowadzących działalność usług płatniczych w obszarze drobnej przedsiębiorczości.

Agent, jako partner naszej sieci, otrzyma możliwość dalszego prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy o usługach płatniczych. Będzie dodatkowo posiadał dostęp do wachlarza usług dodatkowych, zwiększających atrakcyjność punktu agencyjnego (wzrost dochodów własnych).

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami oferty i o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy.

1 2 3 4 5

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Profeskasa?

Profeskasa SA jest spółką akcyjną należącą do grupy kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A. Grupa ta została stworzona i jest kontrolowana przez współtwórców i wieloletnich pracowników m.in. takich podmiotów jak Lukas, Lukas Bank, Ultimo.

Jakie produkty oferuje Profeskasa?

Profeskasa świadczy usługi przekazu pieniężnego zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U 199 poz. 1175). Po wdrożeniu tego produktu, w sieci agencji uruchomione zostaną inne produkty takie jak pożyczki i usługi pocztowe.

Jakie są podstawowe parametry przekazu pieniężnego Profeskasa?

Przekaz pieniężny jest produktem adresowanym do osób fizycznych regulujących swoje typowe zobowiązania z tytułu mediów, czynszu, opłat telekomunikacyjnych, kredytów itp.

Kto ustala opłatę jaką powinien zapłacić klient?

Profeskasa w systemie informatycznym umieszcza sugerowane stawki opłat. Stawki te są zalecane, ale nie bezwzględnie obowiązujące dla Agentów, którzy mogą je zmieniać stosownie do warunków rynkowych.

W wyjątkowych przypadkach opłaty mogą być sztywne o ile wynikać to będzie z umów zawartych z odbiorcami płatności.

Czy mając obecnie agencję finansową muszę zmieniać jej nazwę i logo?

Zgodnie z nową ustawą o usługach płatniczych przy ich świadczeniu dla Klienta stroną będzie Profeskasa, która odpowiada za terminowość i skuteczność przekazanych środków. Dlatego logo i nazwa Profeskasa musi bezwzględnie pojawić się na witrynie Agencji. Nie wymaga to zmiany dotychczasowego logo Agencji ale logo Profeskasa i informacja, że jest ona podmiotem odpowiedzialnym za przekazy pieniężne są niezbędne.

Czy wymagane jest jakieś specjalne wyposażenie i zabezpieczenia?

Profeskasa nie stawia wygórowanych wymogów sprzętowych.

Warunkiem obligatoryjnym jest posiadanie boksu kasowego oraz komputera z dostępem do Internetu i drukarki.

Wymagane jest również posiadanie urządzenia do przechowywania gotówki w postaci sejfu lub przynajmniej kasety na pieniądze. Urządzenie zabezpieczające powinno być zaakceptowane przez ubezpieczyciela gotówki.

Jakie warunki musi spełniać ubezpieczenie gotówki?

Agent jest zobowiązany ubezpieczyć gotówkę co najmniej na kwotę maksymalnej szacowanej wysokości dziennych wpływów. Ubezpieczenie powinno obejmować zdarzenia takie jak:

- rabunek w lokalu i transporcie,

- kradzież z włamaniem,

- ogień i inne zdarzenia losowe.

 

Czy muszę kupić nowy sprzęt komputerowy?

Program, którym realizuje się przekazy pieniężne - ISOP jest aplikacją internetową. Do jej funkcjonowania wystarczy dowolny komputer z zainstalowaną jedną znajpopularijszych przeglądarek Internetowych (np. Explorer), drukarką i łączem internetowym. Zalecana szybkość łącza internetowego to 1 Mb/s.

Jeżeli ktoś prowadził do tej pory agencję płatności to sprzęt komputerowy w 99% będzie wystarczający do tego celu.

Czy mogę przelewać utarg dzienny na swoje konto i z niego przekazywać do Profeskasa?

Jest taka możliwość, jednak jedynie w przypadku, gdy dane konto jest kontem firmowym. Pośrednictwo poprzez rachunek prywatny jest wykluczone (Dz.U 199 poz. 1175). Dodatkowym warunkiem jest konieczność, by przesłane środki były dostępne na wyznaczonym koncie następnego dnia rano.

Czy mogę codziennie pozostawiać sobie należną mi dzienną prowizję?

Tak, jest taka możliwość. Należy jednak zwracać uwagę aby kwota odprowadzana codziennie na rachunek Profeskasa zawierała kwoty które mają zostać przekazane na rachunek odbiorców jak również prowizje Profeskasa. Kwota ta zostanie wyliczona automatycznie przez system e-kasjer i należy ją bezwzględnie odprowadzić.

Co się stanie gdy pieniądze przekażę za późno?

Terminowe wpłaty gotówki są priorytetem. Wynika to z konieczności sprostania wymogom ustawy. Pieniędzy przeznaczonych na opłaty nie wolno łączyć z innymi środkami finansowymi ani używać doraźnie do innych celów. Stąd opóźnienie we wpłacie nie może być niczym wytłumaczone i zagrożone jest poważną karą umowną określoną w umowie agencyjnej.

Dlaczego muszę mieć poręczyciela skoro do tej pory nie było to wymagane?

Zmiana przepisów powoduje że podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za terminowe dokonanie płatności będzie Profeskasa. W dotychczasowym stanie prawnym większość agentów odpowiadała samodzielnie za przyjęte zlecenia płatnicze a operatorzy nie przesyłali środków dopóki nie otrzymali gotówki od Agenta. Obecnie operator taki jak Profeskasa odpowiada za przekazy pieniężne przyjęte przez Agenta i dlatego niezbędne jest zabezpieczenie na wypadek gdyby Agent tych pieniędzy nie wpłacił.

Kto może zostać poręczycielem?

Poręczycielem może zostać każda osoba fizyczna, która ma dochód rozporządzalny w wysokości 1/90 maksymalnej dziennej wielkości wpłat, razy 1,5 (dochód rozporządzalny = dochód netto - wydatki stałe - spłata zobowiązań).

Jakie źródła dochodu są honorowane dla poręczyciela i jakie dokumenty powinien on przedstawić?

Honorowane są wszystkie źródła dochodu mające cechy dochodu stałego. Poręczyciel powinien przedstawić dowód osobisty oraz dokument potwierdzający wysokość dochodów.

Czy mogę prowadzić dodatkową działalność w punkcie?

Istnieje taka możliwość, o ile nie jest to działalność wprost konkurencyjna w stosunku do tego co oferuje Profeskasa. Zdecydowanie wykluczone jest realizowanie płatności w innych systemach.

Jakie dokumenty muszę mieć do podpisania umowy?

Szczegóły odnośnie sposobu zawarcia umowy i związane z tym dokumenty zawarte są w pakiecie który wysyłamy droga elektroniczną. Ogólnie do podpisania umowy potrzebne są dokumenty identyfikujące kandydata na Agenta, i dokumenty potwierdzające jego wiarygodność.

Ile mnie kosztuje odprowadzanie gotówki?

Dla swoich agentów Profeskasa wynegocjowała bardzo korzystne stawki z Pocztą Polską. Przyjęto wariant odprowadzania gotówki w postaci tzw. wpłat zamkniętych umożliwiających szybką wpłatę bez konieczności przeliczania na poczcie. Kwota wpłaty dostarczana jest w tzw. bezpiecznej kopercie i przeliczana w sortowni Poczty Polskiej komisyjnie. Stawka wynosi 0,04% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 3 zł.

Czy istnieje jakaś opłata wstępna?

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółowymi warunkami finansowymi - zapraszamy do kontaktu.

 

Profeskasa S.A. ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, kapitał akcyjny 400 000 zł, KRS 0000412103, Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna. VI Wydział Gospodarczy
Działalność Profeskasa SA jest zarejestrowana w rejestrze krajowych instytucji płatniczych KNF pod nr IP25/2014
Copyright © 2012 Profeskasa S.A. | handcrafted by clu | design by ad.design.studio