Dlaczego warto z nami współpracować?

Firma Profeskasa S.A. powstała, aby umożliwić Państwu kontynuację działalności w najprostszej formule prawnej –jako agent instytucji płatniczej. Jest to najkorzystniejsza forma dla prowadzących działalność usług płatniczych w obszarze drobnej przedsiębiorczości.

Agent, jako partner naszej sieci, otrzyma możliwość dalszego prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy o usługach płatniczych. Będzie dodatkowo posiadał dostęp do wachlarza usług dodatkowych, zwiększających atrakcyjność punktu agencyjnego (wzrost dochodów własnych).

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami oferty i o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy.

1 2 3 4 5

Zmiany i korzyści

Krajowa Instytucja Płatnicza Profeskasa S.A. powstała w odpowiedzi na potrzeby agencji płatności realizujących usługi przekazów pieniężnych. Umożliwiamy Państwu kontynuację działalności w najprostszej formule prawnej – czyli jako agent Krajowej Instytucji Płatniczej. Obecnie jest to jedna z najkorzystniejszych form prowadzenia usług płatniczych w obszarze drobnej przedsiębiorczości.

Proponujemy Państwu:

  • umowę w formie umowy agencyjnej z Profeskasa S.A.,
  • rozliczenie przekazów pieniężnych poprzez dostarczony Państwu nasz dedykowany system informatyczny, zgodny z wymogami ustawy o usługach płatniczych,
  • umożliwienie Agentowi kształtowanie własnej polityki opłat za realizację przekazów pieniężnych, zgodnie z sytuacją rynkową oraz konkurencyjnością Agencji,
  • dostęp do szkoleń i materiałów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z obowiązującymi regulacjami,
  • kształtowanie polityki wizualizacji punktu agencyjnego poprzez umożliwienie korzystania z logo Profeskasa S.A. Dodatkowo pomoc w realizacji wizualizacji placówki i współfinansowanie procesu wg indywidualnych uzgodnień z Agentem oraz wsparcie marketingowe w obrębie działania agencji.

 

 

 

Profeskasa S.A. ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, kapitał akcyjny 400 000 zł, KRS 0000412103, Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna. VI Wydział Gospodarczy
Działalność Profeskasa SA jest zarejestrowana w rejestrze krajowych instytucji płatniczych KNF pod nr IP25/2014
Copyright © 2012 Profeskasa S.A. | handcrafted by clu | design by ad.design.studio